Balderums gård ligger i Östergötland några
mil väster om Norrköping. Mellan sjöarna
Glan och Roxen.