E4 från Norrköping. Kör av vid rastplats Klinga riktning Skärblacka.

E4 från Linköping. Kör av vid Norsholm/Kimstad riktning SKärblacka.

Efter det Du passerat Skärblacka sväng vänster vid vägkorsningen riktning Vånga.

Balderums gård ligger mittemot Vånga Kyrka.