Som de flesta gårdar med boskap odlas här foderspannmål, vall samt oljeväxter (raps) vete och rågvete. Den odlade ytan uppgår till 200 hektar.