gloss black vinyl wrap

how much is a car wrap

chrome wrap cars

metallic green colour

matte car wrap

 

Som de flesta gårdar med boskap odlas här foderspannmål, vall samt oljeväxter (raps) vete och rågvete. Den odlade ytan uppgår till 200 hektar.