En del av verksamheten är skogsbruk. Balderums gård har 300 hektar skog, mest gran och tall.